tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Australian slang among fishermen for the Garfish.
Did you catch anything mate?

Yeah, a couple of gardies!
viết bởi M 04 Tháng hai, 2005