tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A garden railing that you grind upon
Thats some nice gardling you got going there~
viết bởi Shmoopey 18 Tháng năm, 2011