tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A straight man with homosexual tendencies.
Garfep, of the Saosin forum, helps out alot.
viết bởi j to the ordan 08 Tháng sáu, 2004
 
2.
rly good lookin
viết bởi Anonymous 28 Tháng mười, 2003
 
3.
Male Homosexuality
"Oh I feel so "garfep" today, stick that oscar meyer weiner in my pooper."
viết bởi Adept 09 Tháng sáu, 2004