tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A really cool guy; a music legend. (Noun)
(noun):
He's a garfunklegangster because he plays the guitar so well.
What a motherf*cking garfunklegangster
viết bởi Johnny the Plumber 17 Tháng chín, 2006