tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a chick who looks and smells like dirty smelly swamp roots.
this chick i a garnishtree.
viết bởi OXIDIZED 28 Tháng tư, 2011