tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An exclamitory noise made by vikings whilst raping teenage girls.

Girl: "AHHHHHHH!"
Viking: "Garnkgarnkgarnk!"
viết bởi Mikey T. 26 Tháng mười, 2006

Words related to garnk

girls rape sex teenage vikings