tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
It means to become bigger.
I think we should garonize this body.
viết bởi Beastone101 28 Tháng mười hai, 2011