tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the screen name a gay 60 year old man that wants to suck your wang would use.
I'm going to put garott on my buddy list. He is really nice.
viết bởi eric 16 Tháng mười một, 2003