Top Definition
The rate at which one meets/gets with women Gash
Ah Paul man, how are you? Hows the gash flow?
viết bởi Bennisboy 05 Tháng mười, 2007
A penurious period in which you are unable to spend any money because you're waiting on funds that people are due you. Gash Flow is an acronym of Gash (meaning rubbish or poor) and Cash Flow.
'Hey Stoz - you coming to the pub tonight?' 'Can't mate - I've got gash flow at the moment!
viết bởi Kaiz2001 14 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×