tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a rather colourful nickname for lesbian
cheryl : so, you got a boyfriend at the moment?
sandra : who me? of course not. i'm a gash grinder, dontcha know
cheryl : that's...nice
viết bởi MrCasual 06 Tháng một, 2011