tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Kind of like a disco but a lot gayer, 98 degrees gay.
Hey man, let's go hit up the gayaria for some poop tacos and some man on man action.
viết bởi TheRoxyRanger 20 Tháng tư, 2008

Words related to gayaria

burt churt clurt lurt tuks