tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
sex by male for male in manga
viết bởi Anonymous 21 Tháng tư, 2003
 
2.
massmord = gayhentai
Vad är gayhentai? Massmord.
viết bởi aegz0r 19 Tháng hai, 2003