Top Definition
Slang term for a gravity bong hit.
Yo, I'm lookin' to get housed. Pull me a geeber?
viết bởi Sam 31 Tháng ba, 2005
Somebody who is unknown to others, but feels obligated to talk shit or act a fool.
Jeff: You hear that random kid talking shit?
Nick: Nobody even knows who he is?
Jeff: What a Geeber.
viết bởi TannerNeversoft 20 Tháng bảy, 2011
Slang for gigabyte.
Sally: I'm going to send you some sweet pr0ns.
Billy: No, my hard drive is running out of geebers!
viết bởi Mr. Teebers 01 Tháng tư, 2010
A person that everyone enjoys embarrassing or insulting in a playful manner.
Cody is such a geeber geeb.
viết bởi ILikeIke 15 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×