tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Yiddish phrase that means "go fuck yourself!"
'kh hob nischt kehn koyekh. Geh tren zikh, putz!
viết bởi pentozali 28 Tháng tám, 2006