tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
your gay neigbor
My neigbor is a geibor
viết bởi bendo14 10 Tháng một, 2012