Top Definition
1. To whine incessantly and in an overly dramatic fashion.

2. To attempt to rectify a problem by involving every resource at your disposal, to the point of insanity.
"If you continue to Geisel, I'm going to hang up on you."

"He's pulling a Geisel, I think he has NASA researching his lost sock..."
viết bởi -B-C- 10 Tháng mười một, 2006
to ship an unusual item by secret means for a practical joke
"Did you geisel that package to your sisters house?"
viết bởi bt1st 21 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×