tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a meaningful one night relationship
i think its almost time for a gelaid
viết bởi jenna and dawne 23 Tháng mười, 2004