tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
jokes that are general
'this is general jokes man'
viết bởi Munsif 08 Tháng chín, 2003