tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
It's when you shave a hitler tash into your pubes.
Dude, that girl last night had a total genital hitler, so I gave her three fingers.
viết bởi European Bob the Third 17 Tháng mười, 2013