tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To get one's affairs in order.
Wait 'til I get my money right. -Kanye West
viết bởi JJRR 27 Tháng bảy, 2007

Words related to get my money right

bills cash cheese gangsta gangster money paypa