tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to get the minimum punishment
You won't get off easy for allowing dangerous behavior around a working factory oven.
viết bởi The Return of Light Joker 24 Tháng chín, 2010