Top Definition
To be told to leave Punk Rock for doing something extremly Un-Punk.
You went to the mall? GET OUT OF PUNX!
viết bởi Trash 04 Tháng một, 2005
When we went to DISNEYLAND, they kicked us out suddenly.
DISNEYLAND GET OUT OF PUNX! we felt fuckin sick
they told me to wash hair. they told me to take off jackets.
DISNEYLAND GET OUT OF PUNX! we felt fuckin sick
disneyland get out of punx to make fuckin money
disneyland get out of punx to make fuckin dream
disneyland wanna make dream. so they put down punx
DISNEYLAND GET OUT OF PUNX! we felt fuckin sick
they make fuckin money. they make fuckin dream
DISNEYLAND GET OUT OF PUNX! we felt fuckin sick
Here, now we never have to search for the fucking lyrics again.
viết bởi Heather 26 Tháng mười một, 2004
forums who take our shit get out of punx
those who take out their agression on mild mannered punx get out of punx. makes me fuckin sick
viết bởi cutEspectacle 16 Tháng sáu, 2004
Why don’t you BOTH get out of punx!!11
Seriously Scubasteve, get out of punx
viết bởi SBOR 14 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×