tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
take off your clothes
Come here and get your kit off, sweetie
viết bởi copman 07 Tháng một, 2012