tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
I understand
Friend A: I don't want ya to say anything about this. Can you wrap your mind around that ?

Friend B: Ya bro, I getcha
viết bởi marytoons 16 Tháng mười, 2010
 
2.
Combonation of da words get+your
If u win,u might getcha money back
viết bởi Big Dirty(Joppa Smoot) 18 Tháng một, 2004