Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The act of participating in drugs/alcohol
"We gettin into shit tonight?"

"Fuck yeah we are."
viết bởi KeepItReal75874 05 Tháng một, 2012
2 0