tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to have sex
my brother and his girlfriend were gettin' greasy upstairss
viết bởi alex 10 Tháng tư, 2004