tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
turning into a badass, when you were formally a weakling.
I used to be weak, but now I'm gettin' Hooge.
viết bởi Ryan D'Price 22 Tháng chín, 2013