Top Definition
Synonym: "breaking through that paper"

-used when a male college student expresses their want for sexual intercourse with an attractive female to another male friend or bro.
1) TJ:"Man look at that girl over there she is amazing!!"

Sean:"Oh my god I know, I want to be getting in that paper!"

2) "Man that girl over there looks fine as hell. I want to be breaking through that paper right now!"
viết bởi ukfan23 16 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×