tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
getting drunk
I'm getting rotten from tomorrow until boxing day.
viết bởi SocoSour 21 Tháng mười hai, 2013