tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Having sex with a black guy/girl for the first time when you are not black.
hey dan, i heard you "getting your black belt" last night... latoya is a screamer.
viết bởi sbman 12 Tháng một, 2011