tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
GE MOTHER FUCKERS
Damn, look at that BNSF GEVO
viết bởi thunderbirds113 23 Tháng mười một, 2013