tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Ghetto Camping: a term used by high maintenance women who hate camping.
I hate ghetto camping.
viết bởi nevertootiredtodance 09 Tháng tám, 2010