Top Definition
1. a hand belonging to a ghost that is a cock.

2. a ghost belonging to cock that is a hand.

3. ghost fisting an orifice.

4. ghost cock blocking that is mutually beneficial for the ghost, the host and the orifice.

4. the cold hand of ghost illigitimacised with the beneficial ghost fisting.

5. the cold hand of ghost illigitimacised with the lack of ghost fisting.

6. the cold hand of ghost illigitimacised with the lack of the lack of ghost fisting.

7. the cold hand of ghost illigitimacised by the lack of ghost cockblocking.

8. the cold hand of ghost illigitimacised by ghost cockblocking.

9. an alternative to ghost cock.

10. a ghost that is using his cock transformed into a fist, with the added option of an involved orifice.

11. a ghost circle jerk with the pretense of the dutch rudder, only without the rudder.

12. the opposite of ghost cockblocking.
"that ghost just gave me ghost handcock"
#spectre #apparition #swamp gas #aliens #nazi
viết bởi nipplerection1 10 Tháng mười hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×