the act of beating young children on halloween night for their sweets whilst they are trick or treating.
ghost hunter: hey look at them kids over there, lets get their sweet!
kids: RUN! Ghost Hunters!
viết bởi mean_kid_joe 25 Tháng sáu, 2007
An African American female that only dates white men
Laquisha only messing with morgan because she's a ghost hunter
viết bởi Booty puffin 19 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×