tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
an individual ghost
hey guys theres a ghosti over there
viết bởi 3 crazy people on a bench 03 Tháng một, 2011