tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A douchebag that studies absolutely nothing.
Yo man, did that ghostologist solve your problem?

No, that douchebag didn't find anything.
viết bởi SuperCrazyNinja 14 Tháng mười một, 2013