tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The attribute of having an epic schlong
"Holy S**t Batman, you have a giant wang!"- Robin
viết bởi Captain Wangsauce 24 Tháng sáu, 2011