tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A European slang term for a large penis.
Isn't he a giant Wanker
viết bởi vthntr 19 Tháng mười, 2013