tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
flaming homosexual
19 year old male ho-bag
viết bởi Anonymous 12 Tháng bảy, 2003