tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the arabic way of sayin cheese
man that girl walkin by smelt like gibneh
viết bởi MOESALAMEYFORDSONBABY! 01 Tháng năm, 2006

Words related to gibneh

cheeze gebbneih jebnih smelly soft