tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
girls folk dance in india
Look at those shortiz.. they are dancing to gidda
viết bởi PuNjaban 30 Tháng ba, 2005

Words related to giddha

bhangra bite dance punjabi that's so puneet!