tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
extremely large booty cheeks
that girls got a giddywhop
viết bởi govtown 02 Tháng sáu, 2009

Words related to giddywhop

booty cheeks giddy girl whop