tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A mixture of a giggle and a purr.
He gigglepurred as he filled the gas tank with sugar.
viết bởi Rahtes 08 Tháng ba, 2004