tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a royal person say "giggity"
King: Gigitay darling?
Queen: I say dearest. No.
viết bởi Edco 18 Tháng mười một, 2011