tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Get it in brah
Person 1: Bro that girl is finnneeeee. Person 2: GIIB
viết bởi dore3n_ 16 Tháng bảy, 2014

Words related to giib

gib gibe gimme give take
 
2.
Lame way of saying give
mind to giib ur msn?
viết bởi Blick Winkel 18 Tháng chín, 2006