tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
somebody or something that is annoying and persistent
"Man, you're gillz"
"This case of genital Herpes is gillz"
viết bởi nyarlath0tep 03 Tháng hai, 2010