tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A greedy person
Eats too much always thinking about food- He's a ginnit
viết bởi Miss wordsmith 23 Tháng mười một, 2013

Words related to ginnit

jinnit