Top Definition
1. Something so large in stature, that only a combination of the words giant, enormous and gargantuan can barely describe it's mammoth proportions.
1. My penis is ginormagantuan
#ginormagantuan #giant #enormous #gargantuan #mammoth
viết bởi P-Monay 09 Tháng tám, 2006
Big, epicly massive and big. Obviously bigger than ginormous and gargantuan, both of which are bigger than big, massive and huge.
Person 1: "Damn she is fine"
Person 2: "Yeah she had a nice rack."
Person 1: "They were ginormagantuan!"
#big #really #massive #epic #huge #gargantuan #exponential #ginormous
viết bởi Danny Velez 19 Tháng tư, 2008
FUCKING HUGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Friend: WOW. Thats big

Me: No its not. Its GINORMAGANTUAN
#ginormous #giant #enormous #gargantuan #ginormagantuan
viết bởi GINORMAGANTUAN 28 Tháng mười, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×