tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a shabang, you know, a get together.
we havin a ginwat tonight?
viết bởi jennaaskjdhjsh 02 Tháng tư, 2007

Words related to ginwat

get shabang together tonight