Top Definition
Git some, is often used as a provocation or as motivation.
Ex. 1
*person one* you wanna fuckin fight?!
*person 2* git some bitch!

Ex. 2
*person one*Dude that chick is really hot...
*person 2*Well dont just stand there go git some!!
#git #some #woot #ossum #lol
viết bởi SUPER BOB 15 Tháng hai, 2009
To "get" some
Have sex...the good stuff
Hot dang Id like to git some from her
#git #some #get #sum #redneck
viết bởi Redneck!!! 29 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×